Προγραμμα Σπουδών 

Δομή του προγράμματος - Συγγράμματα

Ακολουθήστε τη σελίδα προς τα κάτω ώστε να ενημερωθείτε για την αναλυτική δομή των μαθημάτων του προγράμματος (EIC101-303)


Μεταπτυχιακό Σύγγραμμα (2024)

Το μεταπτυχιακό σύγγραμα είναι ελεύθερης πρόσβασης έχει αναρτηθεί στο αποθετήριο του ΚΑΛΛΙΠΟΣ στο ακόλουθο link

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/8770

Υπάγεται στην ομάδα των μεταπτυχιακών συγγραμμάτων (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 118392885)

Aναλυτικό πρόγραμμα 2024-2025 (υπό διαμόρφωση)

Δευτέρα - Τρίτη απόγευμα 16-20 - Ιατρική Σχολη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 

             Α ΕΞΑΜΗΝΟ                 Μάθημα EIC-101

Μάθημα EIC-102

Μάθημα EIC-103

          Β ΕΞΑΜΗΝΟ              Μάθημα EIC-201

Μάθημα EIC-202

Μάθημα EIC-203

       Γ ΕΞΑΜΗΝΟ             Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία