ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Information about the program


Παρουσίαση του προγράμματος

https://youtu.be/lX3vb7s_1Ow

https://drive.google.com/file/d/1np0HhOV_Ua1ywCQ0fPZL5EUVwhv8dzqn/view

The Program covers fields of Pediatric Intensive Care and Adolescent Intensive Care, Emergency Medicine, Epidemics, Natural Disasters, and aspects of Specific Emergencies in Adults and Children. It is offered for Healthcare Professionals (Pediatricians, Anesthesiologists, Family Physicians, Nurses, Biologists, Pharmacologists).

A broad range of professors and academic multidisciplinary staff teaches the program. The aim is in-depth knowledge of the field combined with interactive presentations, workshops, skill-stations, simulations, virtual reality and an extended research in the field. The Course has been designed to be friendly to working Healthcare Professionals 

Ωράριο Μαθημάτων 

Τα Μαθήματα είναι τετράωρα Δευτέρα και Τρίτη 16:00-20:00 κάθε εβδομάδα εκτός διακοπών και αργιών από Οκτώβριο έως Ιούνιο

Ηράκλειο, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πληροφορίες σχετικά με το ΦΕΚ επανίδρυσης 2024 (Αρ. Φύλλου 1046), τον κανονισμό σπουδών, τις συνδέσεις επικοινωνίας και αιτήσεων υποβολής, και σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στα πιο κάτω links

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις - Publications


 1. Intensive Care Med. 2019 Jun 13. doi: 10.1007/s00134-019-05667-1. [Epub ahead of print] Effects of increasing PEEP on lung stress and strain in children with and without ARDS.
 2. Intensive Care Med. 2019 Jan;45(1):132-133. doi: 10.1007/s00134-018-5451-y. Epub 2019 Jan 7.Biomarker cruises in sepsis: who is the CAPTAIN? Discussion on "Circulating biomarkers may be unable to detect infection at the early phase of sepsis in ICU patients: the CAPTAIN prospective multicenter cohort study".
 3. Intensive Care Med. 2020 Mar 3. doi: 10.1007/s00134-020-05982-y. personalized hypothalamus-pituitary-adrenal axis and the "ubiquitous" differential stress response to critical illness.
 4. Intensive Care Med. 2020 May 25. doi: 10.1007/s00134-020-06108-0. Might the pediatric surviving sepsis campaign international guidelines be less confusing? 
 5. Respir Care. 2020 Oct 6:respcare.07778. doi: 10.4187/respcare.07778. Online ahead of print. PMID: 33024001 Longitudinal PEEP Responses Differ Between Children With ARDS and at Risk for ARDS.
 6. Pediatr Infect Dis J. 2021 Mar 1;40(3):231-237. doi: 10.1097/INF.0000000000002960. PMID: 33565812. Surveillance of Healthcare-associated Infections in Pediatric Intensive Care Units: Multicenter ECDC HAI-net ICU Protocol (v2.2) Implementation, Antimicrobial Resistance and Challenges.
 7. Sci Rep. 2021 Jan 13;11(1):1049. doi: 10.1038/s41598-020-78208-2. PMID: 33441606. Survivin and caspases serum protein levels and survivin variants mRNA expression in sepsis.
 8. J Thorac Imaging. 2021 Sep 1;36(5):294-303. doi: 10.1097/RTI.0000000000000585. Introducing a Radiography-based Score in Children With Acute Respiratory Failure: A Cross-sectional Study.
 9. Εur J Paediatr Neurol. 2022 Mar:37:32-39. doi: 10.1016/j.ejpn.2022.01.004. Epub 2022 Jan 5. Specific characteristics and current diagnostic and treatment modalities performance of super refractory status epilepticus in children: A comparative study.
 10. Antioxidants (Basel). 2022 Jan 25;11(2):231. doi: 10.3390/antiox11020231. Oxidant/Antioxidant Status Is Impaired in Sepsis and Is Related to Anti-Apoptotic, Inflammatory, and Innate Immunity Alterations.
 11. Children (Basel). 2023 Mar 15;10(3):558. doi: 10.3390/children10030558. Suicidality Prevalence in a Pediatric Psychiatric Clinic: Relation to Social and Environmental Risk Factors.
 12. Αntioxidants (Basel). 2023 Oct 31;12(11):1942. doi: 10.3390/antiox12111942.The Anti-Oxidative, Anti-Inflammatory, Anti-Apoptotic, and Anti-Necroptotic Role of Zinc in COVID-19 and Sepsis.
 • Βασική έρευνα
 • Εφαρμοσμένη έρευνα
 • Κλινική έρευνα
 • Επιδημιολογική έρευνα


Διδάσκοντες Καθηγητές

Πανεπιστημίου Κρήτης και Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ιδρυτής - πρώτος διευθυντής και υπεύθυνος του προγράμματος

Μπριασούλης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Πανεπιστήμιο Κρήτης


Prof. em. George Briassoulis, Faunder

Ass Prof Stavroula Ilia, Director

University of Crete, Medical School,

Postgraduate program "Emergencies and intensive care of children, adolescents, and young adults"

Voutes area, 71500, Heraklion, GREECE

TEL.: +30.2810.394675,  +30.2810.392119

E-mail address: briasoug@uoc.gr

Web: https://www.uoc.gr

Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»

1. Ηλία Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας Παίδων

 • Διευθύντρια Σπουδών

2. Μπριασούλης Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων

3. Κονδύλη Ευμορφία, Καθηγήτρια Εντατικής Ιατρικής

4. Ραϊσάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ακτινολογίας

5. Νότας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής 

Γραμματεία

Χουλιέτα Περέζ, Τζένη Δοκουμετζίδη