ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 2017 - 2018 / 2018 -2019

2020-2021 Σε εποχή Πανδημίας COVID-19 

Εκδηλώσεις του προγράμματος

2019-2020

Ορκωμοσία Μάρτιος 2022 - Σειρά 2020-2021

Ολοκλήρωση των Α και Β εξαμήνου Ιούνιος 2022 - Σειρά 2021-2022

Απονομή Διπλωμάτων της σειράς 2021-2022 τον Απρίλιο 2023