Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων, και Νέων

University of Crete

Postgraduate studies 

Emergency and Intensive Care in Children Adolescents and Young Adults

EIC101. INTRODUCTION TO THE RESEARCH ORGANIZATION

EIC102. EMERGENCIES IN ADOLESCENTS AND ADULTS

EIC103. EMERGENCY CHILDREN'S CONDITIONS

EIC201. BASIC SPECIALIZATION IN INTENSIVE CARE OF ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS

EIC202. BASIC SPECIALIZATION IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE

EIC203. SPECIAL TOPICS IN INTENSIVE CARE

EIC301-303 DIPLOMA THESIS

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» 

της Ιατρικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 

2024-2025

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Πληροφορίες για το Πανεπισήμιο Κρήτης 

https://www.uoc.gr

Άμεσος διορισμός - εξασφαλίζει 2 χρόνια εξειδίκευση στη ΜΕΘ Παίδων

Παρέχεται υψηλού βαθμού εκπαίδευση, ενώ σε απόλυτη συνάφεια είναι και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που διεξάγει «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων Εφήβων και Νέων» Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης υπό την επιστημονική διεύθυνση της Επίκουρης Καθηγήτριας Εντατικής Θεραπείας Παίδων Σταυρούλας Ηλία (πληροφορίες https://eicca.med.uoc.gr/ ).

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε:

Τηλ Γραμματείας 2810-392119

Εmail: stavroula.ilia@uoc.gr, julietaperezg@hotmail.com 

Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Παίδων

Ανοικτές θέσεις Εξειδίκευσης στην Εντατικολογία Παιδιών- ΜΕΘ Παίδων ΠαΓΝΗ

Άμεση πρόσληψη

Γνωστοποιούμε πως η ΜΕΘ Παίδων ΠαΓΝΗ διαθέτει δύο θέσεις εξειδίκευσης άμεσα διαθέσιμες προς διορισμό. Δικαίωμα υποβολής έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί ειδικοτήτων Παιδιατρικής, Παιδοχειρουργικής, καθώς και Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας και Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με προηγούμενη εμπειρία σε παιδιά. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής (ΦΕΚ 3614/12-10/17) στους καταλόγους της 7ης ΥΠΕ (https://www.hc-crete.gr/πολιτης-εξειδικευομενοι-ιατροι).

Πρόκειται για τη μοναδική Πανεπιστημιακή ΜΕΘ Παίδων στον ελλαδικό χώρο, δυναμικότητας 6 κλινών ΜΕΘ και μίας κλίνης βραχείας νοσηλείας (procedures under sedation). Όλες οι κλίνες είναι πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα μηχανήματα για παρακολούθηση (monitoring) και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών με ειδικές παρεμβάσεις και θεραπείες. Οι ασθενείς υποστηρίζονται από έμπειρο και καταρτισμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Δέχεται ασθενείς ηλικίας 30 ημερών έως 18 ετών και η περιοχή κάλυψης αφορά τα νοσοκομεία της Κρήτης και όλη τη νότια νησιωτική Ελλάδα.


Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων

μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν

Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Παίδων

Άμεσος διορισμός - εξασφαλίζει 2 χρόνια εξειδίκευση στη ΜΕΘ Παίδων 

https://www.hc-crete.gr/πολιτης/θεσεις-εργασιας/μη-μονιμο-προσωπικο#tabs1-exeidikiatroi